Styrelseuppdrag från 1978

Uppdaterades: 16 februari 2018

Uppgifter styrelseuppdrag mm SPF Norunda

På initiativ av SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund) förbundsordförande Harry Rådö och SV distriktsstudieledare Håkan Bergström hade intresserade i Storvreta inbjudits för att eventuellt bilda en pensionärsförening. Tio personer hade anmält sig intresserade. SFRF ändrade namnet till SPF (Sveriges pensionärsförbund) vid kongressen 1986.

Interimsstyrelse 29 november 1978

Ordförande Herbert Jerresand
Vice ordförande Gullvy Jonsson
Sekreterare Berta Björkhamre
Vice sekreterare Alice Thorén
Kassör Monica Sandberg

Årsmöte 16 februari 1979

Till mötesordförande valdes Herbert Jerresand och till mötessekreterare Berta Björkhamre.

Fyra ledamöter valdes in i styrelsen: Hugo Sanner, Birger Edling, Herbert Jerresand och Berta Björkhamre. Till ordförande valdes enhälligt Gulli Hedenström. Till suppleanter valdes Alice Thorén och Kerstin Edling. Till revisorer valdes Karl-Erik Pettersson och Eva Andersson. Till revisorssuppleant valdes Monica Sandberg. Gulli Hedenström valdes till representant i vuxenskolan.

Vid årsmötet deltog också Gullvy Jonsson, Ruth Bern och Gunborg Sanner.

Vid det (datum oklart i protokollet står 2 februari) konstituerande sammanträdet beslutades:
Ordförande Gulli Hedenström
Vice ordförande Hugo Sanner
Sekreterare Berta Björkhamre
Kassör Birger Edling.

Den 22 mars 1979 beslöt styrelsen att ändra namnet till Norunda Pensionärsförening av SFRF.
Dessutom beslöts att utöka antalet styrelseledamöter och att Alice Thorén skulle gå in som ordinarie styrelseledamot och att Gunborg Sanner skulle bli ny suppleant. Från Birger Edlings död 1981 återgick man till att vara 4 ledamöter förutom ordförande i styrelsen.

Ordförande

Gulli Hedenström 16 febr 1979 – 19 febr 1980
Hugo Sanner 19 febr 1980 – 18 febr 1986
Alvar Johansson 18 febr 1986 – 21 febr 1989
Ingrid Branteström 21 febr 1989 – 19 febr 1991
Erik G Pettersson 19 febr 1991 – 18 febr 1992
Per-Erik Hagman 18 febr 1992 – 16 febr 1999
Evy Åhlén 16 febr 1999 – 15 febr 2000
Birgit Andersson 15 febr 2000 – 12 febr 2013
Kurt Blixt 12 febr 2013 – 10 febr 2015
Pereric Olsson 10 febr 2015 – 16 febr 2016
Carin Björk 16 febr 2016 -


Vice ordförande
Hugo Sanner febr 1979 – 19 febr 1980
Herbert Jerresand 04 mars 1980 – 10 febr 1981
Harry Källberg 18 mars1981 – 18 febr 1986
Ingrid Branteström 18 mars 1986 – 17 febr 1987
Arne Lindquist 17 febr 1987 – 26 febr 1990, 2:e v ordf. - 19 febr 1991
Anna-Brita Thorsell 1:e v ordf 26 febr 1990 -19 febr 1991, vice ordf –19980210
Bengt Johansson 10 febr 1998 – 16 febr 1999
Ingemar Jonasson 16 febr 1999 – 12 febr 2002
Sören Carlsson 12 febr 2002 - 14 febr 2006
Bengt Ettemo 14 febr 2006 - 9 febr 2010 Rekryt ans 20090210 –20110215
Jan Palveus 09 febr 2010 – 14 febr 2012
Kurt Blixt 14 febr 2012 – 12 febr 2013
Pereric Olsson 12 febr 2013 – 10 febr 2015
Riho Eliste 10 febr 2015 -  14 feb  2017
Tony Edlind 14 feb 2017 -

Sekreterare
Berta Björkhamre febr 1979 – 21 febr 1989
Anna-Stina Wahl 21 febr 1989 – 16 febr 1993
Evy Åhlén 16 febr 1993 - 16 febr 1999
Birgit Andersson 16 febr 1999 - 15 febr 2000
Evy Åhlén 15 febr 1999 – 10 febr 2004
Göran Linnarsson 10 febr 2004 – 16 febr 2006
Sonja Nilsson 14 febr 2006 – 15 febr 2011
Anita Tynelius 15 febr 2011 -

Vice sekreterare
Alice Thorén 4 mars 1980 – 17 febr 1987
Aina Jansson 21 febr 1989 - 15 febr 1994
Tore Hedlund 16 febr 1988 – 21 febr 1989
Anna-Greta Edman 07 febr 1995 - 13 febr 2001
Inger Lidén 13 febr 2001 – 12 febr 2002
Kerstin Pettersson 10 febr 2004 – 15 febr 2005
Kurt Blixt 12 febr 2008 – 14 febr 2012
Carin Björk 14 febr 2012 – 12 febr 2013 Rekrytans 20110215-
Sonja Nilsson 12 febr 2013 - 11 febr 2014
Ulla Leijon 11 febr 2014 –

Kassör
Birger Edling ? febr 1979 – 1981 avliden
Ingrid Branteström 27 aug 1981 – 21 febr 1989
Tore Hedlund 21 febr 1989 – 6 juni 1990
Urban Guste 12 juli 1990 (Invald i styrelsen 19 febr 1991) – 16 febr 1999
Gunnar Falk 16 febr 1999 – 13 febr 2001
Gudrun Bäckström 13 febr 2001 – 10 febr 2004
Kurt Blixt 10 febr 2004 – 13 febr 2007
Pereric Olsson 13 febr 2007 – 14 febr 2012
Sven-Olof Fallholm 14 febr 2012 - 13 febr 2018
Sture Hortlund 13 febr 2018 -

Webbansvarig
Sven-Olof Fallholm 10 febr 2009 – 16 febr 2015 (Eg. från 2008)
Tony Edlind 9 febr 2016 -

Ledamöter
Herbert Jerresand 16 febr 1979 – 4 mars 1980
Alice Thorén 22 mars 1979 – 4 mars 1980
Gulli Hedenström 19 febr 1980 - 10 febr 1981
Harry Källberg 10 febr 1981 – 18 mars 1981
Ingrid Branteström 10 febr 1981 – 27 aug 1981
Anna-Brita Thorsell 18 febr 1986 – 10 febr 1998
Urban Guste 19 febr 1991 – 16 febr 1999
Inger Lidén 12 febr 2002 – 11 febr 2003
Ingegärd von Zweibergk 11 febr 2003 – 10 febr 2009
Kerstin Pettersson 14 febr 2006 – 12 febr 2008
Kurt Blixt 13 febr 2007 -12 febr 2008
Sven-Olof Fallholm 12 febr 2008 – 9 febr 2010
Siv Linnarsson 10 febr 2009 – 10 febr 2015
Carin Björk 9 febr 2010 – 11 febr 2014 Rekrytans 20110215
Pereric Olsson 14 febr 2012 – 12 febr 2013
Ulla Leijon 12 febr 2013 –
Inge Sandström 11 febr 2014 -
Kerstin Johansson 10 febr 2015 -
Tony Edlind 16 febr 2016
Ulla-Britt Hegestam Bona
Alf G Lindström 14 febr 2017

Suppleanter
Alice Thorén 16 febr 1979 – 22 mars 1979
Kerstin Edling 19 febr 1980 – 19 febr 1985
Gunborg Sanner 22 mars 1979 – 18 febr 1986
Alvar Johansson 19 febr 1985 – 18 febr 1986
Mary Nilsson 18 febr 1986 – 21 febr 1989
Ulla Kyllberg 18 febr 1986 – 21 febr 1989
Tore Hedlund 16 febr 1988 – 6 juni 1990
Karin Källberg 21 febr 1989 – 19 febr 1991
Eva Eriksson 21 febr 1989 – 18 febr 1992
Sven Estberg 19 febr 1991 – 15 febr 1994
Sven Mattsson 19 febr 1991 – 18 febr 1992
Erik G Pettersson 18 febr 1992 – omvald enligt ÅM 16 febr 1993
Evy Åhlén 18 febr 1992 – 16 febr 1993
Lars Hultén 16 febr 1993 – 7 febr 1995
Erik Pettersson( Forssa) 15 febr 1994 – 13 febr 1996
Helmer Wallner 15 febr 1994 – 7 febr 1995
Aina Jansson 15 febr 1994 - 13 febr 1996
Gunnar Falk 7 febr 1995 – 16 febr 1999 tillika v kassör 19970211,
Gerd Landfeldt 13 febr 1996 – 10 febr 2004
Bengt Johansson 13 febr 1996 – 10 febr 1998
Birgit Andersson 10 febr 1998 – 16 febr 1999
Ingegärd von Zweibergk 16 febr 1999 – 11 febr 2003 Rekrytans 20000215 – 20090210
Carl-Olof Berglund 16 febr 1999 – 15 febr 2000
Sören Carlsson 15 febr 2000 – 12 febr 2002
Gunborg Carlsson 12 febr 2002 – 10 febr 2004 Rekrytans 20020210-20120214 Tensta
Göran Linnarsson 11 febr 2003 – 10 febr 2004
Iris Eriksson 10 febr 2004 – 14 febr 2006
Bengt Ettemo 10 febr 2004 – 14 febr 2006
Kerstin Pettersson 15 febr 2005 – 14 febr 2006
Jan Billander 14 febr 2006 – 13 febr 2007
Siv Linnarsson 13 febr 2007 – 10 febr 2009
Sören Carlsson 14 febr 2006 – 14 febr 2012
Carin Björk 10 febr 2009 - 9 febr 2010
Anita Tynelius 9 febr 2010 – 15 febr 2011
Sonja Nilsson 15 febr 2011 – 11 febr 2014
Kerstin Johansson 14 febr 2012 – 10 febr 2015 Rekrytans 20120214-
Riho Eliste 11 febr 2014 – 10 febr 2015

Revisorer
Karl-Erik Pettersson 16 febr 1979 – 16 febr 1993
Eva Andersson 16 febr 1979 - ej deltagit i rev för 1979, däremot Monica S
Harry Källberg 19 febr 1980 – 10 febr 1981
Monica Sandberg 10 febr 1981 - 2 febr 1982
Lars Hemmingsson 2 febr 1982 – avliden 13/10 1984
Erik Berggrund 19 febr 1985 – 16 febr 1993
Uno Björklund 16 febr 1993 – 15 febr 2000
Bengt Johansson 16 febr 1993 – 15 febr 1994
Sven Estberg 15 febr 1994 – 16 febr 1999
Nils-Erik Palm 16 febr 1999 – 15 febr 2005
Urban Guste 15 febr 2000 -
Sten-Gunnar Mandal 15 febr 2005 -
Kent Hedin  15 febr 2005 -

Ersättare
Monica Sandberg 16 febr 1979 – 10 febr 1981 Deltog som rev för 1979
Ulla Kylberg 10 febr 1981 – 18 febr 1986
Sylvia Kinch 18 febr 1986 – 10 febr 2004
Arne Lindquist 19 febr 1991 – 18 febr 1992
Helmer Wallner 16 febr 1993 – 15 febr 1994
Sten-Gunnar Mandal 10 febr 2004 – 15 febr 2005
Harald Bernström 15 febr 2005 - 15 febr 2015
Bengt Ettemo 15 febr 2015 -
Gisela Måwe febr 2015 -

 Årsmötesfunktionärer, ordförande resp. sekreterare
1979 Herbert Jerresand, Berta Björkhamre
1980 Hugo Sanner, Berta Björkhamre
1981 Hugo Sanner, Berta Björkhamre
1982 Hugo Sanner, Harry Källberg
1983 Hugo Sanner, Berta Björkhamre
1984 Hugo Sanner, Berta Björkhamre
1985 Hugo Sanner, Berta Björkhamre
1986 Hugo Sanner, Berta Björkhamre
1987 Alvar Johansson, Berta Björkhamre
1988 Alvar Johansson, Berta Björkhamre
1989 Alvar Johansson, Berta Björkhamre
1990 Ingrid Branteström, Anna-Stina Wahl
1991 Erik G Pettersson, Anna-Stina Wahl
1992 Erik G Pettersson, Anna-Stina Wahl
1993 Erik G Pettersson, Evy Åhlén
1994 Erik G Pettersson, Evy Åhlén
1995 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
1996 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
1997 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
1998 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
1999 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
2000 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
2001 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
2002 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
2003 Holger Fröjmark, Anna-Stina Wahl
2004 Holger Fröjmark, Evy Åhlén
2005 Holger Fröjmark, Evy Åhlén
2006 Holger Fröjmark, Inger Branteström
2007Holger Fröjmark, Inger Branteström
2008 Holger Fröjmark, Inger Branteström
2009 Holger Fröjmark, Sonja Nilsson
2010 Holger Fröjmark, Sonja Nilsson
2011 Jan Palveus, Sonja Nilsson
2012 Holger Fröjmark, Sonja Nilsson
2013 Holger Fröjmark, Sonja Nilsson
2014 Holger Fröjmark, Sonja Nilsson
2015 Holger Fröjmark, Sonja Nilsson
2016 Birgit Andersson, Anita Tynelius
2017 Birgit Andersson, Anita Tynelius
2018 Pereric Olsson, Anita Tynelius

 

Distriktsombud (utöver ordförande tom 1986)
1980 Kerstin Edling, Ingrid Branteström
1981 Kerstin Edling, Ingrid Branteström
1982 Kerstin Edling, Ingrid Branteström
1983 Ingrid Branteström, Harry Källberg,
1984 Harry Källberg, Berta Björkhamre
1985 Anna-Brita Thorsell
1986 Alvar Johansson, Erik Berggrund
1987 Erik Berggrund, Karl-Erik Pettersson, Carl-Gustav Branteström
1988 Alvar Johansson, Rut Björkhamre, Aina Jansson
1989 Berta Björkhamre, Gullan Aden, Anna-Stina Wahl
1990 Arne Lindquist, Inez Hjelm, Tore Hedlund
1991 Ingrid Branteström, Erik G Pettersson, Eva Eriksson
1992 Ingrid Branteström, Erik G Pettersson, Per-Erik Hagman
1993 Per-Erik Hagman, Bengt Johansson, Sören Walan
1994 Per-Erik Hagman, Inez Hjelm, Anna-Brita Thorsell
1995 Per-Erik Hagman, Inez Hjelm, Anna-Brita Thorsell
1996 Per-Erik Hagman, Inez Hjelm, Anna-Brita Thorsell
1997 Per-Erik Hagman, Inez Hjelm, Anna-Brita Thorsell
1998 Evy Åhlén, Inez Hjelm, Anna-Brita Thorsell
1999 Evy Åhlén, Inez Hjelm, Anna-Brita Thorsell
2000 Birgit Andersson, Margareta Holmberg, Anna-Brita Thorsell
2001 Birgit Andersson, Anna-Brita Thorsell, Aina Jansson, 2002
2003 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hultén
2004 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hultén, Mary Isaksson
2005 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hultén, Mary Isaksson
2006 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hultén, Barbro Pettersson
2007 Sören Carlsson, Irja Eriksson, Lars Hultén, Barbro Pettersson
2008 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hulthén, Barbro Pettersson
2009 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hulthén, Barbro Pettersson
2010 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hulthén, Barbro Pettersson
2011 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hultén, Carin Björk (dock får endast 3 delta 2011)
2012 Birgit Andersson, Irja Eriksson, Lars Hultén, Carin Björk (dock får endast 3 delta 2012)
2013 Kurt Blixt, Irja Eriksson, Riho Eliste, Carin Björk (endast 3 får delta 2013)
2014 Kurt Blixt, övriga deltagare utses av styrelsen
2015
2016
2017
2018

Ersättare distriktsombud
Gunborg Sanner 1981 - 1984
Ingen vald för 1985
Berta Björkhamre 1986
Aina Jansson 1987
Berta Björkhamre 1988
Arne Lindquist 1989
Ersättare distriktsombud fortsättning
Aina Jansson 2000
Lars Hultén 2001 - 2002
Mary Isaksson 2003
Gunborg Carlsson 2004 – 2010
Carin Björk 2011 - (se ovan)
Ingegärd Gullberg 2011 – 2013
Från 2014 utses ingen ersättare vid årsmötet

Studieansvarig
Hugo Sanner 19 mars 1980 – 10 febr 1981
Berta Björkhamre 10 febr 1981 – 16 febr 1988
Aina Jansson 16 febr 1988 – 15 febr 1994
Holger Fröjmark 15 febr 1994 – 11 febr 2014
Ingegerd Wåhlin 11 febr 2014 -

Ersättare
Berta Björkhamre 19 febr 1980- 10 febr 1981
Hugo Sanner 10 febr 1981 – 2 febr 1982
Ingen ersättare 1982 - 1997
Uno Björklund 10 febr 1998 – 16 febr 1999
Margareta Holmberg 16 febr1999 -13 febr 2001
Ebbe Höglund 13 febr 2001 – 12 febr 2002
Hillevi Jansson 12 febr 2002 – 10 febr 2004
Mary Isaksson 10 febr 2004 – 14 febr 2006
Iris Eriksson 14 febr 2006 - 11 febr 2014
Irja Eriksson 11 febr 2014 -

Trafikombud
Ingvar Eriksson 15 febr 1983 – 22 aug 1989
Bertil Andersson (22 aug 1989) vald ÅM 20 febr 1990 – 10 febr 1998
Ingvar Andersson 10 febr 1998 – 12 febr 2008
Jan Branteström 12 febr 2008 – 9 febr 2010
Bengt Larsson 9 febr 2010 – 14 febr 2012
Bror Sandström 14 febr 2012 -

Ersättare
Judith Johansson 15 febr 1983 -
Uno Björklund 20 febr 1990 – 11 febr 2003
Tage Ekberg 11 febr 2003 – 15 febr 2005
Jan Branteström 15 febr 2005- 12 febr 2008
Bengt Larsson 12 febr 2008 – 9 febr 2010
Bror Sandström 9 febr 2010 – 14 febr 2012
Inge Sandström 14 febr 2012 –

Friskvård, syn och hörselombud
Karin Källberg 1983 - 1985
Gunborg Sanner 1984 - 1985
Anna-Brita Thorsell 1986 - 1994
Karl-Gustav Branteström ? 1990 - 1992 (hörselombud)
Birgit Forsberg 1992 - 1995 (hörselombud)
Judith Johansson 1993 - 1994 (hörselombud)
Carin Lenz 1995 - 1999
Inge Boberg 1995 - 1997
Mary Isaksson 1996 - 2001
Uno Björklund 1998 - 1999
Marianne Liljefors 2000 -
Carl-Olof Berglund 2000 - 2000
Ylva Pejler 2001 - 2003
Torbjörn Andersson 2002 - 2008
Evy Åhlén 2004
Siv Persson 2005- 2006
Ingvar Eriksson 2006
Anita Tynelius 2006 –
Irja Eriksson 2007 -
Sven-Olof Fallholm 2007 - 2010
Bror Sandström 2008 –
Runar Gustavsson 2009 -  2012
Bengt Rådman 2013 -


Ersättare
Inga Tiljander 1983 - 1983

Programkommitté
2006 Marianne Liljefors, Harald Bernström, Birgit Eriksson, Olle Wennberg
2007 Marianne Liljefors, Harald Bernström, Birgit Eriksson, Olle Wennberg
2008 Marianne Liljefors, Harald Bernström, Birgit Eriksson, Olle Wennberg
2009 Marianne Liljefors, Harald Bernström, Birgit Eriksson, Olle Wennberg
2010 Marianne Liljefors, Birgit Eriksson samt Yvonne Bernström, Inez Jansson (nyval)
2011 Marianne Liljefors, Birgit Eriksson, Yvonne Bernström, Inez Jansson
2012 Birgit Eriksson, Ulla Leijon (nyval), Margareta Andersson (nyval)
2013 Birgit Eriksson, Ulla Leijon, Margareta Andersson
2014 Birgit Eriksson, Ulla Leijon, Ulla Rådman (nyval)
2015
2016
2017
2018

Festkommitté
1982 "Söder" Rut Björkhamre, Kerstin Edling "Norra" Karin Källberg, Ulla Kylberg
1983 "Söder" Rut Björkhamre, Kerstin Edling "Norra" Karin Källberg, Ulla Kylberg
1984 Rut Björkhamre, Karin Källberg, Ulla Kylberg nyval Britt Palm
1985 Rut Björkhamre, Karin Källberg, Ulla Kylberg, Britt Palm
1986 Rut Björkhamre, Britt Palm, Ulla Kylberg, Karin Källberg, nyval Ingvar Eriksson
1987 Rut Björkhamre, Britt Palm, Ulla Kylberg, Ingvar Eriksson, nyval Märta Bergström
1988 Rut Björkhamre, Britt Palm, Ulla Kylberg, Ingvar Eriksson, nyval Birgitta 
        Jakobsson
1989 Britt Palm, Ingvar Eriksson, Birgitta Jakobsson, nyval Eva Eriksson och Carin
         Lenz
1989 Ny festkom. Britt Palm. Eva Eriksson, Carin Lenz, Bertil Andersson och Karin
         Källberg
1990 Britt Palm, Eva Eriksson, Carin Lenz, Karin Källberg, Bertil Andersson
1991 Britt Palm, Eva Eriksson, Carin Lenz, Bertil Andersson, Viola Andersson
1992 Viola Andersson, Bertil Andersson, Carin Lenz, nyval Barbro Almlöf, Runa
         Wilhelmsson
1993 Viola Andersson, Bertil Andersson, Carin Lenz, Barbro Almlöf, Runa
         Wilhelmsson
1994 Runa Wilhelmsson, Carin Lenz med hjälp av respektive samarbetsgrupp
1995 Runa Wilhelmsson, Carin Lenz med hjälp av respektive samarbetsgrupp
1996 Runa Wilhelmsson, Carin Lenz med hjälp av respektive samarbetsgrupp
1997 Runa Wilhelmsson, Carin Lenz med hjälp av respektive samarbetsgrupp
1998 Runa Wilhelmsson, Gun-Britt Falk, Christina Eklund
1999 Runa Wilhelmsson, Gun-Britt Falk, Christina Eklund
2000 Runa Wilhelmsson, Gun-Britt Falk, Ingrid Jansson
2001 Gun-Britt Falk, Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson
2002 Gun-Britt Falk, Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson
2003 Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson, Runa Wilhelmsson
2004 Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson, Runa Wilhelmsson, Christina Eklund
2005 Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson, Runa Wilhelmsson, Christina Eklund
2006 Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson, Christina Eklund, Birgit Eriksson
2007 Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson, Christina Eklund, Birgit Eriksson
2008 Ingrid Jansson, Ann-Marie Jansson, Christina Eklund, Birgit Eriksson
2009 Ingrid Jansson, Christina Eklund, Birgit Eriksson, Chatarina Andersson (nyval)
2010 Birgit Eriksson, Chatarina Andersson samt Maj-Lis Hallman och Inez Jansson
2011 Birgit Eriksson, Chatarina Andersson, Maj-Lis Hallman, Kerstin Johansson (ny
2012 - Birgit Eriksson, Chatarina Andersson, Maj-Lis Hallman, Kerstin Johansson

Resekommitté
Berta Björkhamre 18 febr. 1986 – 16 febr 1988
Judith Johansson 18 febr 1986 – 20 febr 1990
Karin Källberg 18 febr 1986 – 20 febr 1990
Anna-Stina Wahl 16 febr 1988 – 13 febr 1996
Bertil Andersson 20 febr 1990- 16 febr 1993
Inez Hjelm 20 febr 1990 – 15 febr 2005 även trafik
Lars Hultén 16 febr 1993 – 7 febr 1995
Urban Guste 7 febr 1995 - 13 febr 2018
Bertil Andersson 13 febr 1996 – 12 febr 2008
Siv Linnarsson 15 febr 2005 – 14 febr 2012
Inez Jansson 12 febr 2008 – 10 febr 2009 (inget nyval)
Staffan Björk 14 febr 2012 -

Kontaktperson Vuxenskolan (tidigare Ombud Vuxenskolan)
Gulli Hedenström 16 febr 1979 – 19 febr 1980
Hugo Sanner 19 febr 1980 – 10 febr 1981
Berta Björkhamre 10 febr 1981 – 26 jan 1988
Viola Pettersson 18 febr 1986 – 17 febr 1987
Anna-Brita Thorsell 26 jan 1988 – 19 febr 1991
Anna-Stina Wahl 19 febr 1991 – 13 febr 1996
Inez Hjelm 13 febr 1996 – 10 febr 1998
Margareta Holmberg 10 febr 1998 – 13 febr 2001
Inez Hjelm 13 febr 2001 – 15 febr 2005
Anna Nord 10 febr 2004 – 14 febr 2006
Lars Hultén 15 febr 2005 – 14 febr 2012
Inger Branteström 15 febr 2006 – 13 febr 2007
Sonja Nilsson 14 febr 2012 -

Ersättare ombud Vuxenskolan
Berta Björkhamre 19 febr 1980 – 10 febr 1981
Hugo Sanner 10 febr 1981 - 2 febr 1982
Harry Källberg 2 febr 1982 – 7 febr 1984
Ingen vald 1985
Margareta Holmberg 11 febr 1997 – 10 febr 1998
Inez Hjelm 10 febr 1998 – 13 febr 2001
Hillevi Jansson 13 febr 2001 – 12 febr 2002
Anna Nord 12 febr 2002 – 10 febr 2004
Inger Branteström 13 febr 2007 – 9 febr 2010
Elisabeth Karlsson 9 febr 2010 – 14 febr 2012 Ingen ersättare valdes 2013

Äldreråd Granbommen

Sören Carlsson 10 febr 2004 -
Dagmar Grandin 10 febr 2004-

Ansvar "Kafferep Granbommen"

Påbörjades troligen i mitten av 1990-talet av Anna-Brita Thorsell. Sedan åtminstone 2003 har Holger Fröjmark varit ansvarig tillsammans med Mary Isaksson.

2016 Ulla Lejon

Ersättare
2014 Olle Wennberg

Uppsala föreningsråd (efter 1992 inget deltagande)
Per-Erik Hagman 1992,

Ersättare
Anna-Brita Thorsell 1992

Samverkansgrupp för äldrevård (SÄV)
Kerstin Pettersson 10 febr 2004 – 14 febr 2006
Thettan Lindén 15 febr 2005 – 13 febr 2007
Inger Branteström 14 febr 2006 – 13 febr 2007
Irene Grandin 13 febr 2007 – 9 febr 2010

Ersättare
Kerstin Pettersson 14 febr 2006 – 9 febr 2010

Något nyval skedde inte för 2010 då de tidigare representanter inte har upplevt insatsen som meningsfull.

Vattholma i samverkan

Jan Branteström 15 febr 2005 – 9 febr 2010
Bengt Larsson 9 febr 2010 – 14 febr 2012
Eric Ohlsson 14 febr 2012 -

U-a pensionärs förbunds samarbetsråd
1982, 1983, 1984, 1985 Berta Björkhamre, Ingrid Branteström
1986 Erik Berggrund, Karl-Erik Pettersson
1987 Erik Berggrund, Karl-Erik Pettersson
1988 Erik Berggrund, Karl-Erik Pettersson
1989 Erik Berggrund, Karl-Erik Pettersson
1990 Erik Berggrund, Karl-Erik Pettersson
1991 Birgit Persson, Carin Lenz
U-a pensionärs förbunds samarbetsråd forts.
1992 Birgit Persson, Carin Lenz
1993 Carin Lenz, Uno Wilhelmsson
1994 - 1999 Carin Lenz, Per-Erik Hagman,
2000 - 2003 Per-Erik Hagman, Holger Fröjmark,
2004 - 2006 Holger Fröjmark, Dagmar Grandin
2007 - 2009 Dagmar Grandin, Bengt Ettemo
2010 Dagmar Grandin och Kurt Blixt (nyval)
2011 Dagmar Grandin, Kurt Blixt
2012 Kurt Blixt, Lars-Gunnar Bräckås (nyval)
2013 Pereric Olsson (nyval), Lars-Gunnar Bräckås
2014 Pereric Olsson (utsedd av styrelsen vid konstitution)
2015
2016
2017


Ersättare
2000 – 2003 Dagmar Grandin
2004 Per-Erik Hagman
2005 – 2011 Sören Johansson
2012 - Ulla Roman (kvarstår som ersättare enligt beslut vid konstitution)

Uppsala SPF samrådsgrupp
1986 Alvar Johansson, Ingrid Branteström (U-a SFRF samråd)
1987 Alvar Johansson, Arne Lindquist "
1988 Alvar Johansson, Arne Lindquist U-a SPF samråd
1989 Ingrid Branteström, Arne Lindquist
1990 Ingrid Branteström, Anna-Stina Wahl
1991 Erik G Pettersson, Urban Guste
1992 – 1998 Per-Erik Hagman, Urban Guste
1999 Evy Åhlén, Birgit Andersson
2000 – 2011 Birgit Andersson, Lars Hultén
2012 Birgit Andersson, Pereric Olsson (nyval)
2013 Kurt Blixt, Pereric Olsson
2014 Kurt Blixt (utsedd av styrelsen vid konstitutionen)

Representant i "Ställ om Storvretabygden"
2014 Kurt Blixt

Ersättare
2014 Birgit Andersson

Valberedning
1984 Första valberedningen Rut Björkhamre, Ulla Kylberg
1985 Rut Björkhamre, Ulla Kylberg
1986 Rut Björkhamre, Aina Johansson, Carl-Gustav Branteström
1987 Rut Björkhamre, Carl-Gustav Branteström, Aina Jansson
1988 Carl-Gustav Branteström, Aina Jansson, Karl-Erik Pettersson
1989 C-G Branteström, Aina Jansson, Karl-Erik Pettersson
1990 Karl-Erik Pettersson, Aina Jansson, Birgit Persson (nyval)
1991 Aina Jansson, Birgit Persson, Per-Erik Hagman (nyval)
1992 Hilding Anderen, Sven Mattsson, Karl-Erik Pettersson
1993 Bengt Johansson, Hilding Anderen, Sven Mattsson
1994 Bertil Eklund, Bengt Johansson, Hilding Anderen
1995 Inez Hjelm, Bertil Eklund, Bengt Johansson
1996 Inge Boberg, Inez Hjelm, Bertil Eklund
1997 Bertil Eklund, Inge Boberg, Inez Hjelm
1998 Inez Hjelm, Bertil Eklund, Inge Boberg
1999 Bertil Andersson, Ulla Söderström, Bertil Eklund
2000 Bertil Eklund, Bertil Andersson, Ulla Söderström
2001 Ulla Söderström, Bertil Eklund, Bertil Andersson
2002 Olle Wennberg, Ulla Söderström, Bertil Eklund
2003 Bengt Larsson, Olle Wennberg, Ulla Söderström
2004 Ing-Britt Sandström, Bengt Larsson, Olle Wennberg
2005 Olle Wennberg, Ing-Britt Sandström, Bengt Larsson
2005 Lars-Gunnar Bräckås, Olle Wennberg, Ing-Britt Sandström
2007 Evy Åhlén, Lars-Gunnar Bräckås, Olle Wennberg
2008 - 2009 Evy Åhlén, Lars-Gunnar Bräckås, Thorette Lindén
2010 Lars-Gunnar Bräckås, Thorette Lindén, Hjördis Elmeskog (nyval)
2011 Lars-Gunnar Bräckås, Hjördis Elmeskog, Carl-Eric Gullberg (nyval)
2012 Hjördis Elmeskog, Carl-Eric Gullberg, Gun Kankfeldt (nyval)
2013 Carl-Eric Gullberg, Gun Kankfeldt, Birgit Andersson (nyval)
2014 Gun Kankfeldt, Birgit Andersson, Bengt Ettemo (nyval)
2015
2016
2017 Majvor Blixt, Gullvy Jonsson, Ingrid Eliste, Inez Jansson, Birgit Andersson
2018 Majvor Blixt, Gullvy Jonsson, Ingrid Eliste Inez Jansson, Birgit Andersson

Ersättare
1990 Sylvia Kinch
1991 Karl-Erik Pettersson
1992 Inez Hjelm
1993, 1994 Inez Hjelm
1995 - Bertil Andersson
1999 - 2001 Olle Wennberg
2002 - 2006 Ingvar Eriksson,
2007 Thorette Lindén
2008 - 2009 Lars Hultén
2010 Carl-Eric Gullberg
2011 Gun Kankfeldt
2012 – 2013 Sören Carlsson
2014 – Carin Björk

Hedersutmärkelser

Vid vårt 15 års jubileum den 16 november 1993 hedrades Rut Bern, Berta Björkhamre, Kerstin Edling, Herbert Jerresand och Karl-Erik Pettersson med SPF-märket i silver och blommor. Per-Erik Hagman påpekade att det naturligtvis fanns fler som gjort stora insatser för vår förening men att man valt att hedra just dessa fem som varit med och bildat vår förening.

Vid vårt 20 års jubileum 10 november 1998 hedrades sju medlemmar med medlemsnål i silver, diplom och blommor för sitt långa medlemskap i föreningen, nämligen: Inga-Lisa Berggrund, Ingrid Branteström, Ruth Björkhamre, Aina Jansson, Britt Palm, Margit Pettersson och Anna-brita Thorsell. Ytterligare tre medlemmar uppvaktades senare i sina hem med samma utmärkelse, nämligen: Ebba Johansson, Judith Johansson och Ulla Kylberg.

Från vårt 25 års jubileum 10 november 2003 finns inga noteringar om hedersutmärkelser.

Vid vårt 30 års jubileum 11 november 2008 hedrades den av de närvarande medlemmarna som varit med längst – Carin Lenz – med blommor. Blommor utdelades också till Birgit Andersson, Evy Åhlén, Urban Guste och Per-Erik Hagman för deras långvariga insatser för föreningen.

Vid årsmötet den 10 februari 2009 utdelades hedersbetygelse i form av standar till nio mycket välförtjänta medlemmar. De belönade hade under lång tid verkat som styrelsefunktionärer och eller ansvariga för studie-, rese- och friskvårdsverksamhet och alla är fortfarande aktiva inom vår föreningsverksamhet. De hedrade var Urban Guste, Per-Erik Hagman, Evy Åhlén, Birgit Andersson, Ingegärd von Zweibergk, Marianne Liljefors, Kerstin Pettersson, Sören Carlsson och Holger Fröjmark.

Vid årsmötet 11 februari 2014 delades inga hedersutmärkelser ut men Holger Fröjmark uppvaktades med blommor dels för sina 20 år som ordförande vid SPF Norunda årsmöten samt också för sina 20 år som studieansvarig.

Publicerades: 16 februari 2018 Uppdaterades: 16 februari 2018