Så startades SPF Norunda 1978

Uppdaterades: 15 februari 2017

På initiativ av SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund) förbundsordförande Harry Rådö och SV distriktsstudieledare Håkan Bergström hade intresserade i Storvreta inbjudits för att eventuellt bilda en pensionärsförening. Tio personer hade anmält sig intresserade. SFRF ändrade namnet till SPF (Sveriges pensionärsför- bund) vid kongressen 1986.

Interimsstyrelse 29 november 1978

Ordförande Herbert Jerresand

Vice ordförande Gullvy Jonsson

Sekreterare Berta Björkhamre

Vice sekreterare Alice Thorén

Kassör Monica Sandberg

Publicerades: 15 februari 2017 Uppdaterades: 15 februari 2017