Kontaktpersoner för föreningens aktiviteter.

Uppdaterades: 03 april 2020

Här förekommer även funktionärer, utsedda av årsmötet, som borde förekomma under fliken "Funktionärer".

Clary Hofring

Bokcirkel & Studiekommittén

Leif Olsson

Boule

Kerstin Johansson

Festkommittén

Lena Lindholm

Festkommittén & Valberedningen

Eva Vessby

Festkommittén

Ingrid Eliste

Lotteriansvarig

Ulla Rådman

Lotteriansvarig

Birgit Eriksson

Matlagning damer & Festkommittén

Pereric Olsson

Matlagning Herrar

Maivor Blixt

Programkommittén

Lena Grandin

Programkommittén

Ström Bengt

Programkommittén

Kerstin Kolsmyr

Samråd Äldres Vård

Marianne Liljefors

Seniordans

Birgit Andersson

Shuffleboard

Ulla Thellert Roman

Teaterombud

Publicerades: 29 mars 2020 Uppdaterades: 03 april 2020