Styrelsen

Anna Lena Ettemo

Styrelsen ordförande

Alf G Lindström

Styrelsen vice ordförande

Nils-Olof Johansson

Styrelsen sekreterare

Elisabeth Vällfors Wahlström

Styrelsen kassör

Eva Carlsson

Styrelsen ledamot

Birgitta Gustafsson Ekbom

Styrelsen ledamot

Anne-Lin Hedström Tsang

Styrelsen ledamot

Sture Hortlund

Styrelsen ledamot

Åke Clason

Styrelsen ledamot