Styrelsen

Uppdaterades: 17 mars 2020
--todo--

Kjell Andersson

Styrelsen ledamot

--todo--

Eva Carlsson

Styrelsen ledamot

--todo--

Tony Edlind

Styrelsen ordförande

--todo--

Mona Eriksson

Styrelsen ledamot

--todo--

Sture Hortlund

Styrelsen ledamot

--todo--

Alf G Lindström

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Torbjörn Trolte

Styrelsen sekreterare

--todo--

Lena Tschöp

Styrelsen ledamot

--todo--

Elisabeth Vällfors Wahlström

Styrelsen kassör

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 17 mars 2020