Kontakta oss

Kjell Andersson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Margareta Andersson

Folkhälsa/Friskvård

Helena Billander

Folkhälsa/Friskvård

Maivor Blixt

Valberedning ordförande

Eva Carlsson

Läkemedelsansvarig

Birgit Eriksson

Folkhälsa/Friskvård

Anna Lena Ettemo

Resor

Bengt Ettemo

Resor

Lars Göransson

Valberedning

Kent Hedin

Revisor

Kerstin Johansson

Valberedning

Nils-Olof Johansson

Trafik

Pereric Olsson

Trafik

Anita Tynelius

Valberedning,Folkhälsa/Friskvård

Gertrud Vallgårda

Läkemedelsansvarig

Anders Andrén

Revisor

Lena Rodhe

Folkhälsa/Friskvård

Torbjörn Trolte

Valberedning

Åke Clason

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Programkommittén

Maivor Blixt.
Sammankallande
Tel: 073-346 12 61. Epost: maibli@hotmail.com

Bengt Ström
Tel: 070-325 57 76 / 0760-43 60 06. Epost: bengt.strom@telia.com

Lena Grandin
Tel: 073-158 73 36. Epost: lena@ekebystuteri.se

Festkommittén

Birgit Eriksson
Tel: 070-212 30 40 / 018-36 65 16

Kerstin Johansson
Tel: 073-064 97 92 / 018-37 90 44. Epost: kerstin.johansson.tensta@telia.com

Eva Vessby
Tel: 070-685 49 02 / 018-36 68 49. Epost: eb.vessby@gmail.com

Lena Lindholm
Tel: 070-690 96 02 / 018-36 65 41
Epost: lena.b.lindholm@telia.com

Studiekommittén

Clary Hofring
Tel: 076-838 09 02. Epost: claryhofring@gmail.com

Folkhälsa/Friskvård, sammankallande.

Anita Tynelius
Tel: 070-787 59 29 / 018-36 63 12
Epost: anita.tynelius@hotmail.com

Revisor ersättare

Gisela Johansson Måwe
Tel: 070-962 02 12 / 018-31 51 51. Epost: gisela@mawe.se