Uppskjutet

Uppdaterades: 15 januari 2021

Under gårdagens möte, 2021-01-14, tog styrelsen beslutet att skjuta upp årsmötet
tills vidare på grund av rådande Covid-19 situation.
Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar för varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om.
Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomsterna och möten som inte är absolut nödvändiga.
Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, när den rådande situationen har normaliserats.
Så håll ut - ljuset kommer åter!

//Tony
Ordförande

Publicerades: 15 januari 2021 Uppdaterades: 15 januari 2021