Verksamhetsplan 2018 - 2020

Uppdaterades: 03 februari 2020


VERKSAMHETSPLAN FÖR SPF SENIORERNA NORUNDA
2018-2020

-  Styrande för vår verksamhet är §2 "Ändamålsparagrafen".

-  Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att
        * Informera medlemmarna i frågor som berör dem
        * Verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
        * Tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR
        * Aktivt verka för att ansluta personer som enligt §3 kan erhålla medlemskap
        * I övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan
          generationerna

-  Samverkan bör ske mellan föreningarna i distriktet.

-  För att kunna informera våra medlemmar om aktuella frågor ska vi aktivt delta i 
   UPS (Uppsala Pensionärers Samarbetsråd), SPF-Samråd för Uppsala och Knivsta
   kommuner och Utvecklingsrådet för Storvretabygden samt vid informationstillfällen
   anordnade av andra i frågor som angår vårt verksamhetsområde. Genom våra
   friskvårds- och resekommittéer och trafik- och läkemedelsombud ska vi förmedla
   information som dessa får vid deltagande i sina respektive informationsträffar.

-  Vi ska erbjuda ett intressant och varierat programutbud som uppskattas av
   medlemmarna.Vi ska skapa trivsel och vara en social mötesplats där seniorer kan
   inspireras, umgås, känna gemenskap och förnya sina kunskaper. Vi skall behålla
   och helst öka medlemsantalet.

-  Vi ska främja samvaro mellan gamla och nya medlemmar samt inspirera dem att
   ta med vänner till föreningen. Vi ska aktivt rekrytera nya medlemmar.Vi ska även
   utveckla nya träffpunkter och aktiviteter för olika intressegrupper. E-post om
   nyheter  samt påminnelser om aktiviteter ska sändas ut regelbundet och vid
   behov.
   Våra medlemmar ska inspireras att besöka vår hemsida. Hemsidan ska vara aktiv
   och attraktiv. Där ska vi informera om våra egna och andras SPF-aktiviteter.
   Annonser om vår verksamhet ska införas i UNT.

-  Genom vårt deltagande i UPS, SPF-samråd m fl. forum kan vi verka för att våra
   intressen förs fram i Äldrenämnden och KPR (Kommunens pensionärsråd). Andra
   forum där vi aktivt ska delta är Utvecklingsrådet för Storvretabygden, SÄV-
   grupperna (Samråd Äldres Vård).

-  Våra rekryteringsombud arbetar aktivt med information om vår förening med
   underlag i listor över blivande pensionärer. Men vi alla ska dessutom locka nya
   medlemmar genom att berätta för våra bekanta och andra om vår verksamhet och
   de förmåner som medlemskap medför.

-  Genom Utvecklingsrådet för Storvretabygden samverkar vi med föreningar som
   verkar inom andra områden och har en annan medlemsstruktur. Exempel är
   bygdens idrottsföreningar och Kulturföreningen.

-  Verksamhetsplanen utvärderas årligen och kompletteras vid behov. /2017-10-23

Publicerades: 16 februari 2018 Uppdaterades: 03 februari 2020