SPF Seniorerna Norunda

Uppdaterades: 03 februari 2020

Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF Seniorernas ändamål genom att:

- aktivt verka för att ansluta personer som har rätt att uppbära pension av något slag eller den som är gift eller sambo med medlem.

Beviljat medlemskap gäller enbart i en SPF-förening. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

  • tillvarata medlemmarnas/pensionärernas intresen på det lokala planet.
  • informera medlemmarna i frågor som berör dem.
  • verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna i de frågor som berör dem.
  • i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

 SPF Seniorernas medlemsförsäkringar:

*Mötesförsäkring vid olycksfall

*Frivillig olycksfallsförsäkring

(Under medlemsskapets första tre månader gäller gruppförsäkringen automatiskt och premiefritt. Den måste sedan teknas direkt med Skandia för att fortsätta)

Livförsäkringen kan endast tecknas innan fyllda 70 år.

Livförsäkringen gäller de 12 första månaderna endast för dödsfall som är en direkt följd av olycksfall.

Mer informationen om försäkringen finns hos Skandia

http://www.skandia.se/

Medlemsförmåner:

Som medlem i SPF Seniorerna har du också möjlighet att utnyttja ett antal rabatter hos olika firmor. Mera information om detta finns i medlemstidningen "Senioren". http://.senioren.se

Årsavgiften för 2017 är 210 kronor och för 2018 230 kronor

Plusgiro: 437 74 59-5 SPF Seniorena Norunda

 

Publicerades: 16 juni 2017 Uppdaterades: 03 februari 2020