Återkommande aktiviteter

Uppdaterades: 08 april 2021

Måndagar     Kubbspel.
Hemma hos Birgit och Torbjörn Andersson i Kättsta.
Tag med kaffekorg.
Pausat f.n.

Måndagar     Shuffleboard.
Ärentuna Bygdegård, måndagar kl. 9:30–12:30.
Info Birgit Andersson, 018-36 62 57.
Tag med kaffekorg.

Tisdagar     Stavgång.
Samling vid Skogsvallen. kl. 10:00
Hela året.

Torsdagar     Skogsgården.
SPF Norunda bjuder på kafferep kl.10:30
Underhållning med sång och musik.
Ansvariga:
-23 januari kl. 10.30, ansvariga: grp 3, Eva Carlsson.
-20 februari kl. 10.30, ansvariga: grp 4, Birgit Eriksson.
-19 mars kl. 10.30, ansvariga: grp 5, Inez Jansson.
-16 april kl. 10.30, ansvariga: grp 6, Lena Grandin.
-14 maj kl. 10.30, Ansvariga: grp 7, Clary Hofring.
-6 juni kl. 10.30, Ansvariga: grp 8, Ingrid Eliste.
-20 augusti kl. 10.30, Ansvariga: grp 9,
Anne-Lin Hedström-Tsang.

Torsdag     Seniordans.
Ärentuna Bygdegård. Kl. 10:00 – 12:00.
Info Marianne Liljefors, 018-36 62 13.
Tag med kaffekorg.

Fredagar     Boule.
Vid ett Extra styrelsemöte 2021-04-08 beslutades att Boulespelet startar upp igen den 2021-04-16 kl.10:00.

Pkt 3 från dagens styrelsemöte:
"Vi tycker det är OK med boulespel, så länge det görs i enlighet med myndigheternas regler och krav och planen tillåter det. Kjell meddelar Leif Olsson" kvarstår oförändrat. Information ges ut via mess och hemsida".

Leif Olsson kommer att besiktiga banorna och göra erforderliga förberedelser.
Väl mött

FHM restriktioner beaktas.
Vid planen, korsningen Skogsvallsvägen och Lingonvägen, ändhållplatsen för gula bussarna.
Info Leif Olsson, 070-881 86 80.
Tag med kaffekorg.

Publicerades: 30 maj 2019 Uppdaterades: 08 april 2021