Referat från Stämman 2022

Äntligen fick vi träffas på riktigt. Drygt 90 glada ombud samlades i Finlandshuset på Snickarbacken för att fatta kloka beslut, men också för att träffas och samtala, utbyta erfarenheter och ett få ett och annat gott skratt.

Förbundsordförande Eva Eriksson inledde stämman.

Eva reflekterade över ålderismen där hon bland annat reagerade mot SL som annonserar stort om att deras färdbiljettsystem nu pensionerats och därför tagits ur bruk. Hon menar att detta är en del i den systematiska subtila ålderismen i vårt land.

Vidare reflekterade Eva omkring vad som hänt under pandemin med bristerna i äldreomsorgen och hur många inte fick den vård de hade rätt till.

Eva tog också upp hur vi ska se på framtiden och hur viktiga vi som organisation är för att ständigt arbeta mot ålderismen och för den seniora kraften. Seniorerna står för visdom, erfarenhet och vilja att finnas med i beslutade församlingar. 

SPF Seniorerna kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra villkoren för äldre i Sverige.

SPF Seniorerna är en maktfaktor!

 

Distriktsordförande Ann Hedberg Balkå hälsade välkommen och talade om hur vi fått ställa om verksamheten under pandemiåren. Hon reflekterade också över kriget i Ukraina och de fasor som människorna där råkat ut för. En tyst minut hölls för de vänner som lämnat oss.

Läs mer här