Ordförande har ordet - januari

Nytt år med fortsatt pandemi, när ska detta ta slut? Ja, ingen har ett svar på detta så vi får vänta och lyssna in folkhälsomyndigheten och regeringen om de lättar på restriktionerna i februari.

Vi har fått information från förbundet att föreningar kan skjuta på sitt årsmöte om så krävs.
Vi kommer att ha stämma för distriktet den 6 april, fysiskt hoppas vi men garderar med zoom. Vi hoppas på ett fysiskt möte och håller tummarna som man säger.
Vi får fortsätta ha digitala möten och aktiviteter. Kansliet är endast för bokade besök i angelägna ärenden. Telefon och mejl är främsta kommunikationsverktygen i dagsläget.
Vi har haft utbildning för webbansvariga med förbundets duktiga personal i januari, det var 35 personer anmälda och det fungerade alldeles utmärkt med digital utbildning. Digitala och fysiska möten är det perfekta och kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Detta arbetssätt kommer vi att fortsätta med.
Jag hoppas vi får ett bra år, det är valår och vi ska påverka och ge seniorerna en röst, vi kryssar en senior. I maj kommer vi från alla seniororganisationer att möta regionens råd för utfrågning, det blir intressant. Jag vet att staden och alla kommuner kommer att ha en politikerutfrågning som planeras för att hållas under våren. Påverkansarbetet i de kommunala pensionärsråden och regionens råd är prioriterade frågor. Utbildning och erfarenhetsutbyte planeras att starta upp, det är ett så viktigt område, och här kan vi SPF Seniorer verkligen göra skillnad för den enskilde som behöver vårdens och omsorgens insatser.
Väl mött till ett år med SPF Seniorerna, ett år där vi ser fram emot sol och värme och härliga möten och aktiviteter.