Ordförande har ordet - April

Äntligen har vi haft en fysisk stämma. Den 6 april fick vi träffas på Finlandshuset i centrala Stockholm för att besluta om distriktets närmaste framtid.

Som vi har väntat på att få mötas och umgås, kramas och skapa nya kontakter. Vi längtar efter att få anordna gemensamma aktiviteter.
Redan nu kan vi glädjas åt att projektet Tillsammans - Mindre ensam, som arbetar mot ofrivillig ensamhet och isolering, har rönt stora framgångar. Det här är en fråga som våra föreningar verkligen arbetar aktivt med. Fortsätt med det fina arbetet!

Tyvärr är många ännu inte vaccinerade och sjukvården har fortfarande ett högt tryck med höga beläggningssiffror. Här kan vi alla bidra. Region Stockholm erbjuder dos fyra till alla som fyllt 65 år och vi som har möjlighet kan gå och vaccinera oss.

Knappt har vi kommit ur pandemin, men redan har en ny katastrof inträffat. Den har drabbat Ukraina, men påverkar oss alla. Det är krig.
Vi har alla en känsla av hjälplöshet och vi lider med landets invånare. Ett ljus i mörkret är den medmänsklighet vi ser och som sträcker sig överallt i en situation som denna. Många ställer upp med hjälp på olika sätt. Vi skänker pengar och förnödenheter via olika organisationer och många har öppnat sina hem för dem som flytt. Civilsamhället är en viktig faktor.

Kanske får vi möta några av dessa flyktingar i våra föreningar, och då ska vi ta emot dem med öppna armar så att de känner sig välkomna.

Vi är seniorens röst
Det är valår och i höst går vi till val.
Vi seniorer utgör tjugo procent av befolkningen. Var femte invånare är en senior! Tittar man på väljarkåren utgör vi tjugosju procent av väljarna, alltså mer än var fjärde väljare.
Ändå utgörs bara fyra procent av Riksdagen av personer över 65. SPF Seniorerna driver kampanjen "Kryssa en senior" för att öka representationen och få in fler seniorer på valbar plats.

SPF Seniorernas stora valfrågor är pensionerna samt vård och omsorg. Och när det gäller vård och omsorg så är möjligheten att påverka en av våra prioriterade frågor. Förbundet kräver att det ska finnas pensionärsråd i alla landets kommuner och regioner.
Då vi går in i en ny mandatperiod nästa år börjar det bli dags att nominera och nominera om ledamöter för sina uppdrag. Här spelar vårt distrikt en stor roll, eftersom vi utser ledamöter till pensionärsråden i Stockholmsregionen.

Digitaliseringen är en annan fråga där vi ska ligga i framkant. Och vi är en lärande organisation, där vi tillsammans i förbund, distrikt och föreningar utvecklar oss i lärande, gemenskap och personlig utveckling. 
För som vi alla vet kan man fortsätta att utvecklas och lära hela livet. Seniorer besitter stor kompetens och är en stor tillgång till samhället, se bara hur många pensionärer som kallats in för att stötta vården under pandemin.
Dessvärre är samhällets syn på seniorer inte alltid den man skulle önska. Här gäller det att vi säger ifrån när trötta skämt går ut över äldre. Ett exempel är SL:s kampanj där de tar sina gamla biljettautomater ur bruk, och säger att de går i pension. I ett öppet brev undertecknat av mig och förbundsordförande Eva Eriksson protesterar vi mot detta.

Till slut: I några av länets äldre stadsdelar har vi föreningar som upphör. Men det betyder inte att SPF Seniorerna kan starta föreningar där igen. Och vår region växer. I många av Storstockholms kommuner byggs nya stadsdelar. Här finns utrymme att starta nya föreningar! Det ska vi arbeta vidare med.

Ja, vi har ånga utmaningar att ta oss an under detta år, så låt oss kavla upp ärmarna och visa at SPF Seniorerna är en maktfaktor i samhället!