Ordförande har ordet

Nu drar vi igång höstens verksamhet. Utbildningar, val, seniormässa och en enkät om seniorers upplevelse av digitalisering och samhällsutveckling är något av det som är på gång.

Det är sensommar och värmebölja på dagarna, fåglarna har börjat flytta och drar söderut, kvällarna är svala och sköna och vi sitter ute och kanske har kräftkalas eller grillar till en härlig middag med nära och kära.

På distriktet har vi startat upp vår verksamhet efter skön ledighet i juli, nu är vi på gång.

Vi planerar utbildningar i höst för föreningarnas funktionärer, många är nya efter årsmötet i våras. Vi har ordförandekonferens 27 september på Viking Line med heldagskryss på Grace och Glory och med ett spännande tema, samtal och erfarenhetsutbyte.

Valet stundar
Det är val i september och vi väljer parti och kandidater till riksdag, region och kommunfullmäktige. Distriktet ordnade en politikerutfrågning i maj i regionhuset, och många föreningar har gjort detsamma på kommunnivå när det gäller kommunpolitiken.

Förbundet har tagit fram en folder om ”Nära Vård” som finns på hemsidan. Distriktet har i sin tur tagit fram rapporten ”regionpolitiskt program” som bygger på förbundets ”vård- och omsorgspolitiska program” men med tillägg om vad vi i Stockholm anser om vård, trafik och kultur. Det är viktigt att vi alla känner till detta så att vi kan använda oss av dem i våra samtal och utfrågningar med politikerna i kommun och region.

Pionjärsenior 4
Under hösten kommer distriktet att skicka ut en enkät från Mats Olsson på Pionjärsenioren till alla med en maildress. Mats Olsson har, tillsammans med Stockholmsdistriktet och Sörmlandsdistriktet, tidigare skickat tre enkäter om digitala vanor, boende, och vård och omsorg. Syftet med "Pionjärsenior 4" är att belysa hur digitaliseringen och samhällsutvecklingen påverkar seniorer, hur seniorer uppfattar de förändringar som sker och hur det påverkar deras tillvaro.

Senare under hösten kommer vi att få en sammanställning av enkäten som ska presenteras för alla medlemmar på ett seminarium/webbinarium.

Seniormässan
4-6 oktober är det dags för Seniormässan i Älvsjö igen efter pandemiuppehållet. Vi kommer att delta där med övriga seniorföreningar. Jag hoppas att vi ses där!

Väl mött till en spännande och härlig höst

Ann Hedberg Balkå