Kvaliteten inom äldreomsorgen sjunker

I oktober har Socialstyrelsen kommit med nya rapporter som rör äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården, samt seniorernas syn på omsorgen. Distriktsstyrelsens Ritva Elg ser en klar försämring och kallar de låga siffrorna för skrämmande.

Socialstyrelsen har gett ut ett par nya rapporter i början av oktober. Den ena om äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården, den andra om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Det är ingen rolig läsning. Intressant däremot, speciellt för de som sitter i de olika pensionärsråden! Hur ser det ut i just din kommun?

  • Andelen omsorgspersonal med adekvat utbildning har fortsatt att minska (nu till 76% att jämföra med 86% år 2013).
  • Tillgången på sjuksköterskor på särskilda boenden har ökat något - från 4 per 100 boende år 2016 till 4.7 per 100 boende på vardagar.
  • Vårdplaneringsrutiner i samverkan med de olika vårdaktörerna sker bara i hälften av fallen och det ska dokumenterats i journal hur den enskilde deltagit. Siffran är lika låg om det gäller personer med hemtjänst eller boende på särskilt boende.

Den andra rapporten, om vad vi äldre tycker om äldreomsorgen, visar på mycket stora skillnader mellan kommunerna. Till exempel är det bara drygt 30 % som anser att det är "ganska eller mycket lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet" i kommunen med lägst resultat, medan  100 % av de svarande håller med i kommunen med bäst resultat. Andra skillnader: Om man får träffa sjuksköterska vid behov varierar från 19 % i kommunen med sämst resultat, till 95 % i den med bäst resultat, andelen som håller med om att de får träffa läkare vid behov varierar mellan 17 % och 79 %! Möjligheten att påverka vilken tid hemtjänstpersonalen kommer har sjunkit till 53 % från 61 % på 10 år, och andelen som håller med om påståendet att "Hemtjänstpersonalen meddelar oftast eller alltid om tillfälliga ändringar i förväg" har sjunkit från 70 % till 61%.

De låga siffrorna är i mitt tycke skrämmande. Inte ser det ut att utvecklas till det bättre heller. Siffrorna för våra kommuner för 2023 kan jag inte hitta ännu. För 2022 går de att få fram med hjälp av https://kolada.se/verktyg/jamforaren/ och sedan fliken ”äldre”.

Text: Ritva Elg

Nyttig läsning via länkarna:

Öppna jämförelser 2023 Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)

Öppna jämförelser 2023 – Resultat från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (socialstyrelsen.se)