Tillskott i utbildningsgruppen

Per Hedenström är en av distriktets nyare styrelsemedlemmar. Här presenterar han sig och berättar vad han gör i styrelsen.

Jag heter Per Hedenström, och är 72 år. Valdes in i distriktsstyrelsen på stämman i våras. Jag är också ordförande i föreningen i Järfälla och samverkansgruppen Nordväst. Medlem i SPF sedan år 2018.

Jag växte upp i en söderförort till Stockholm. Flyttade till Jönköping 1977, där större delen av mitt yrkesliv på Swedbank ägde rum. Där arbetade jag i flera olika positioner, bland annat med utbildning, vilket jag tyckte var mycket stimulerande.

Utbildning på två sätt

En av mina roller i distriktsstyrelsen är att ingå i utbildningsgruppen som ansvarar för distriktets funktionärsutbildningar. Det gör jag tillsammans med tre inspirerande och sociala personer. Jag tror att det är viktigt att jobba med utbildning på två sätt, dels digitalt, dels i fysiska möten; Digitalt för att vara effektiv, tekniken utvecklas hela tiden, men samtidigt är det också viktigt att jobba i fysiska möten, för att fördjupa diskussioner och ”nätverka” med varandra.

Helikopterperspektiv

Arbetet i distriktsstyrelsen skiljer sig en del från jobbet i föreningen; man behöver ha ett helikopterperspektiv, se de större linjerna och tänka bort föreningsperspektivet, som ju är mer detaljinriktat. Genom arbetet i distriktsstyrelsen får man också en större insikt i hur SPF hänger ihop genom de tre delarna: Förbund, Distrikt och Förening. Man får ha koll både ”uppåt” och ”nedåt”.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet i distriktsstyrelsen, som jag ser som både utmanande, spännande och utvecklande.

Per Hedenström

ledamot i distriktsstyrelsen
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet