Träffa andra seniorer via förbundets app

Nu har appen Mötesglädje premiär. Appen är gratis att ladda ner och ger dig möjlighet att hitta andra att prata eller chatta med, eller kanske rent av träffa på ett event.

- Målgruppen är 65+ men alla som ser att de kan ha glädje av den och ser sig själva som senior är välkomna, säger Doris Vesterlund som är projektledare för Mötesglädje.

Här kan du se invigningen från 4 maj i efterhand.

I Mötesglädje-appen kan du kopplas samman med någon att samtala med över telefon, du kan välja att ”chatta” (samtala genom skriftliga meddelanden) gruppvis eller med bara en person och du får tips om olika event, fysiska eller digitala träffar runt om i landet, som en gemensam picknick eller en träff via zoom.

Dessutom finns information om sådant som vårdguiden, anhöriglinjen och jourhavande medmänniska.

Noga testad

Appen har testats av frivilliga seniorer under en längre tid så att den ska vara så tydligt uppbyggd och enkel att använda som möjligt. I somras var det drygt 1000 personer som använde den och många vittnade om att de fick flera givande samtal. Just samtalsfunktionen är den som har varit mest attraktiv bland testpersonerna, säger Doris Vesterlund.

- Appen kopplar ihop mig och dig. När den kopplingen har skett så övergår den till vanligt nät. Så samtalet kommer som ett vanligt telefonsamtal.

Själva appen Mötesglädje är gratis att ladda ner och eftersom det ingår telefoni i de flesta mobilabonnemang ska det inte tillkomma några kostnader. Det som behövs är en smart telefon.

Alla som vill använda Mötesglädje registrerar sig och får en profil med en liten bild, så som är vanligt på sociala medier och i digitala forum.

Cirklar för att lära sig mer

Mötesglädje invigs officiellt 4 maj. Och ju fler som börjar använda den, desto fler personer finns det att kopplas samman med när man vill samtala med någon. Skulle det vara så att man råkar söka ett samtal vid en tidpunkt då ingen annan vill prata så är det bara att försöka igen vid ett senare tillfälle.

Den som känner sig redo kan själv ladda ner appen Mötesglädje och börja använda den direkt, och den som känner sig lite mer osäker kan gå en studiecirkel för att komma igång.

- Vi har uppmanat och utbildat ett antal cirkelledare, säger Doris Vesterlund.

Eftersom det största syftet med Mötesglädje är att motverka ensamhet får cirklarna dubbel effekt, genom att deltagarna dessutom får anledning att träffas fysiskt

- Tanken är sedan att deltagarna blir ambassadörer för appen.

Finns administratörer och säkerhetsfunktioner

Till att börja med kommer tre administratörer att arbeta med appen för att skapa trygghet bland användarna. Skulle ett inlägg bryta mot reglerna kan man anmäl det till dem. Fler administratörer kan anlitas allt eftersom antalet användare ökar

Stockholmsdistriktet har haft en representant med i projektet genom Anders Björendahl, och det finns ett antal utbildade cirkelledare i distriktet. Förhoppningen är att många ska vara intresserade av appen. 

Mötesglädje har finansierats av Allmänna arvsfonden och tagits fram av SPF Seniorerna i samarbete med PixelPappa.

Här skriver Senioren om appen: