Ministermöte bland elsparkcyklar

Elsparkcyklar kan vara ett smidigt sätt att ta sig fram, men det gäller att de används med omdöme. SPF Seniorerna var med när den nya lagen började gälla.

Den 1 september var vi SPF Seniorerna inbjudna att delta i ett ministermöte ute på Stockholms gator. Tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) skulle vi se hur väl den nya lagen angående elsparkcyklar efterlevdes.

Lagen, som började gälla samma dag, säger att inga elsparkcyklar får köra på trottoaren eller på gångbanor och att cyklar ska parkeras på anvisad plats. Den som bryter mot förbudet kan bötfällas av polisen.

Nu är det alltså meningen att vi ska kunna promenera på gångvägar och trottoarer utan att snubbla över eller bli påkörda av elsparkcyklar. Många av våra medlemmar har vittnat om problemen, men nu ska det bli bättre. Och ordning och reda vad gäller detta är välkommet för alla åldrar.

Vi inom SPF Senorerna välkomnar den nya lagen, men vi vill också påtala att elsparkcyklarna inte enbart är ett problem utan även har stora fördelar. Många av oss seniorer använder oss av elsparkcyklar för att ta oss fram i städer från punkt a till punkt b och tycker att det är både enkelt och smidigt.

Ann Hedberg Balkå