Diskrimineringen i screeningprogrammen måste upphöra

De nationella screeningprogram som upptäcker sjukdomar och ger möjlighet till tidiga insatser är åldersdiskriminerande. Även seniora patienter måste erbjudas screening. Livet förlorar inte betydelse för att du firat några extra födelsedagar. 

Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och vår Hälso- och sjukvårdslags mål är en vård på lika villkor för hela befolkningen. Tidig upptäckt av sjukdom, t ex genom screening, ökar chanserna för att kunna få rätt behandling i god tid och till att fler överlever – oavsett ålder på patienten.

Ändå tillämpas övre åldersgränser i de nationella screeningprogrammen som rör bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortaaneurysm.

Människor särskiljs alltså i vården utifrån ålder. Äldre patienter fråntas möjligheten till tidig upptäckt och adekvat behandling. Det blir också dyrare i längden om allvarliga sjukdomar pågår över tid, och det medför mer skada och belastning på såväl individen som vården.

Övre åldersgränser för screening riskerar även att invagga seniorer i en falsk trygghet om att sjukdomar som cancer skulle upphöra vid en viss ålder. Faktum är att det är tvärtom, de blir vanligare med åldern - vart femte fall av bröstcancer och vart tredje fall av livmoderhalscancer konstateras hos kvinnor som inte omfattas av screeningprogrammen.

Åldersdiskriminering och ojämlik vård hör inte hemma i ett modernt samhälle. I länder som USA, Storbritannien och Australien används antingen inga åldersgränser för screening eller så informeras och erbjuds äldre patienter möjlighet till screening även om åldersriktlinjer finns.

Ålder ska inte spela roll för bemötande och behandling i vården, åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste därför upphöra.

Ann Hedberg Balkå
Distriktsordförande
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet

Läs SPF Seniorernas rapport om screening och åldesdiskriminering