Det måste löna sig att arbeta ihop sin pension

Vi vill se högre pensionsavsättningar och en total översyn av pensionssystemet. Pensionsfrågorna förtjänar en ordentlig och ärlig politisk debatt. Partierna måste berätta vad de vill och vilka olika förslag de har, väljarna ska kunna utkräva ansvar, skriver Ann Hedberg Balkå och Eva Eriksson.

Den allmänna pensionen måste ge alla en rimlig pensionsnivå och i högre grad återspegla de pensionsavgifter man betalat in under yrkeslivet. Idag är pensionssystemet istället på god väg mot ett grundtrygghetssystem där alla får ungefär samma låga allmänna pension.

Från statens sida saknas helhetssyn och övervakning av hur pensionssystemet förhåller sig till omställningar i samhället och hur pensionerna står sig – ingen verkar ta ett övergripande ansvar.

Politiken behöver föra en betydligt mer öppen debatt kring pensionerna och politiska skiljelinjer måste framkomma – idag tycker partierna ungefär samma sak och för det mesta handlar det om att försvara systemet snarare än att utveckla det.

SPF Seniorerna har därför tre enkla uppmaningar till alla politiska partier

  •  Det måste löna sig att ha arbetat. Pensionssystemet måste förstärkas för de som arbetat ihop sin pension, systemets legitimitet hänger på detta. Vi vill se högre pensionsavsättningar som når brett samt kommer både dagens och framtidens pensionärer till del.

  • En total översyn av systemet behövs och nödvändiga förändringar ska kunna göras i alla dess delar. Systemet behöver renoveras och ha löpande tillsyn, inte raseras och försummas. Upphör med lappa-och-laga-åtgärder utanför systemet.

  • Pensionsfrågorna förtjänar en ordentlig och ärlig politisk debatt. Partierna måste berätta vad de vill och vilka olika förslag de har, väljarna ska kunna utkräva ansvar.

 

 Ann Hedberg Balkå
Distriktsordförande SPF Seniorerna Stockholm

Eva Eriksson
Förbundsordförande SPF Seniorerna