Kongressen beslutade om nya stadgar

SPF Seniorernas 30:e kongress avslutades den 23-24 augusti. Där togs bland annat beslut om nya stadgar som börjar att gälla från och med den 1 januari 2022.

Utöver stadgarna togs beslut även om:

- Nytt boendepolitiskt program
- Nytt stödmedlemskap
- Nytt förbundsråd
- Tätare kongresser
- Ny rapport om ensamhet
- Nya mål och strategier

Den 17 september justeras kongressprotokollet. Därefter kommer det att tas fram en sammanställning över de stora besluten. Det kommer också att tas fram ett underlag för de nya stadgarna och de förändringar som de kan medföra. Sammanställningen och underlag kommer att publiceras på intranätet vartefter de blir klara.