Ordföranden har ordet

Tiden går fort och snart är vi i adventsmånaden, vi väntar alla på mer ljus så under tiden får vi tända adventsljus och mysa.

En ny stadga antagen på kongressen i augusti, central uppbörd och ett antal motioner antagna som ska förverkligas. Nu är vi alla i gång att få träffas och mötas och planerar för nästa år.

Nu är bråda dagar, verksamhetsberättelsen för detta år ska skrivas, ja, vad har vi gjort detta år? Vi har haft digitala möten, webbinarier, utbildningar. Vi granskar vår medlemsutveckling och hittar nya strategier för att få tillbaka de som hoppat av samt rekrytera nya medlemmar.

Klicka här för att läsa hela hela texten