Ny rapport från Äldrecentrum

  • 03 mars 2021

Ny rapport om äldre stockholmares ensamhet, internetanvändning och volontärengagemang

En ny rapport från Äldrecentrum visar att 40 procent av äldre personer i Stockholm besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte äldre tänka sig volontärarbete.

– Det stora intresset för frivilligarbete kan vara en viktig resurs för att bryta äldres ensamhet, säger rapportförfattaren Lars Sonde.

Läsa mer  på Äldrecentrums hemsida!

Publicerades: 03 mars 2021 Uppdaterades: 03 mars 2021