Kommunfarmaceuter behövs för bättre läkemedelsanvändning

Åldrande innebär för de flesta att läkemedel blir en del av vardagen. Med systematiska läkemedelsgenomgångar kan vi minska undvikbara biverkningar och vårdbesök samt förbättra förutsättningarna för god livskvalitet långt upp i åren.