Dålig kunskap om äldres användning av mediciner

Vården ser effekterna av felaktig läkemedelsanvändning och de ser allvarliga biverkningar. Trots att beslutsfattare bedyrar att området är viktigt händer det för lite. Vi föreslår därför att ett nationellt kunskapscentrum inrättas för att förstärka kunskap och utbildning om äldre och läkemedel, skriver SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedel Thony Björk i Dagens Nyheter tillsammans med forskare, politiker och organisationsföreträdare.

  • Thony Björk, sakkunning läkemedel SPF Seniorerna

Det finns en typ av problem i samhället som alla verkar förstå allvaret kring, men där varken forskningen, politiken, myndigheterna, sjukvården eller andra aktörer var för sig råder över lösningen. Hur vi påverkas av läkemedel när vi blir äldre är ett sådant område. Sjukvården ser effekterna av felaktig användning och de ser allvarliga biverkningar. Vetenskapen är talande och beslutsfattare såväl nationellt som i regioner och kommuner bedyrar att området är viktigt – ändå händer det för lite.

Vi ser hur enskilda individer kommer i kläm i ett system där övergången från regionens vård till kommunens ansvar inte fungerar optimalt, till exempel då en patient skickas från sjukhus till hemmet eller till äldreomsorgen.

Sedan 1990-talet har pensionärs­organisationerna tillsammans med Apoteket drivit projektet ”Koll på läke­medel” för att ge stöd och råd för en säker läkemedelsbehandling, bland annat genom att ta fram ”Okloka listan” med läkemedel olämpliga för äldre.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln på DN.se