Skrivelse och svar angående SL:s reskassa på bussar

  • 28 oktober 2020

Ang ändrade regler för bussresenärer med reskassa har vi tillsammans med tre andra pensionärsorganisationer med en skrivelse synpunkter till SLs beslut att bussresenärer fr o m den 28 oktober måste ha en giltig biljett innan innan påstigning. Vilket är helt oacceptabelt menar vi.

Publicerades: 28 oktober 2020 Uppdaterades: 11 november 2020