Flergenerationsboende ökade covid-dödligheten

  • 11 november 2020

Det är farligt att bo över generationsgränserna! Risken att dö i covid-19 är 60 procent högre för personer 70+ i Stockholms län som bor med någon i arbetsför ålder, jämfört med de som bor med andra äldre. Forskarna för en ny studie på Stockholmsuniversitet kan däremot inte se att trångboddhet har någon direkt effekt på ökad risk att dö i covid-19.

  • Farmor
Publicerades: 11 november 2020 Uppdaterades: 11 november 2020