Information om inställda aktiviteter

  • 20 mars 2020

Distriktet ställer in samtliga arrangemang som distriktet är ansvarig för tom 15 augusti oberoende av antalet deltagare.

• Distriktsstyrelsen rekommenderar föreningarna att ställa in sina arrangemang, men varje förening måste fatta sitt eget beslut.
• När det gäller resor följs UDs rekommendationer. I dagsläget rekommenderar UD att inte resa utomlands. Det är dock den enskilda researrangören som formellt beslutar.

• Följ råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177 och andra myndigheter.

Sköt om er och varandra!

Publicerades: 20 mars 2020 Uppdaterades: 23 april 2020