Har äldre i Stockholm en tillgänglig vård?

  • 25 september 2019

Välkommen att ta del av resultaten från Vårdcentralundersökningen, en ny unik studie. Undersökningen kommer att presenteras på Seniormässan tisdagen den 1 oktober klockan 10.30 – 11.00

Pensionärsorganisationerna i Stockholms län (PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG) har tillsammans undersökt samtliga vårdcentraler i Stockholmsregionen ur äldreperspektiv.

Intervjuade är vårdcentralchefer, och undersökningen följer bland annat upp reformen med äldremottagningar.
Några av resultaten:
• Geriatriker är en bristvara och finns endast på 13 procent av vårdcentralerna.
• En majoritet av de äldre får vänta över två veckor innan de får träffa "sin" doktor.
• 76 procent av vårdcentralerna har inte eget väntrum för sin äldremottagning, och på 44 procent av vårdcentralerna är det dålig avskildhet och sekretess i receptionen.
• Pensionärsorganisationerna i Stockholms län anser att kraven för äldremottagningar är för låga idag.


För mer informations kontakta:
Gunnar Sandell, ordförande PRO Stockholms län, gunnar.sandell@stockholm.pro.se, 08-24 52 12
Monica Ulfhielm, ordförande SPF Seniorernas distriktsstyrelse, monica@ulfhielm.com, 070-261 18 89

 

Publicerades: 25 september 2019 Uppdaterades: 25 september 2019