Protokollet från årsmötet

Årsmötesprotokollet är nu publicerat.

Du hittar det genom att klicka på Om föreningen - Årsmöteshandlingar.