Kaffe-kaffe-tåren den är bra - och samma-samma pris ska alla ha!

Lägre pris vid förskottsbetalning av kaffe vid möten inte populärt bland medlemmar.

Efter synpunkter från medlemmar på årsmötet har styrelsen beslutat att kostnaden för kaffe med tilltugg under möten ändras från att tidigare ha varit 40 kr (35 vid förskottsbetalning) till 30 kr såväl vid betalning på plats som vid förskottsbetalning.