BG-nr för inbetalning av årsavgiften

Förfallodag för årsavgiften är 2020-02-28. Avgiften är 250 kr per medlem och 50 kr per vänmedlem. Betalas till vårt BG-konto 5093-3159.