Om årsmötet 19 februari

Sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari.