KPR 2018-09-13

Protokollet från KPR:s sammanträde den 13 september innehåller bl.a. dessa dessa punkter:

  • Sabina Lönn, medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerade om "samordnad individuell plan och vårdkontakt (SIP)"

    Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, om det behövs en plan för att behoven ska kunna tillgodoses. Samtycke behövs för att kunna upprätta en plan. I en samordnad individuell plan ska det framgå vilka instanser som behövs samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommun och landsting.

  • Digitalhandlingsplan
    I Upplands Väsby kommuns flerårsplan har kommunen målet att ta tillvara digitaliseringsmöjligheter. Varje kontor har i uppdrag att göra en handlingsplan för att utvecklas inom digitalisering.... Kommunen har fått ett statsbidrag att spendera på digital utveckling. Äldre och personer med funktionsvariationer är målgrupperna för statsbidraget.