KPR 2018-05-31

Referat från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet 2018-05-31

Det blir fler vallokaler i höst, eftersom Väsbys invånarantal växer. Vissa innevånare kommer att få gå till en ny vallokal, så läs vad som står på röstkortet när det kommer!

Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstrateger presenterade vad de gör för Väsbys äldre. SPF vill att de gör mer!

Den 1/9 blir det "seniordisco" i Messingenhuset, 50+

Under våren har det varit skriverier i lokaltidningarna om att kommunen tar ut avgifter för transport till bårhus och för förvaring på bårhus, för de som bor i särskilt boende. Socialchefen, Barbro Johansson, meddelade att dessa avgifter numera tagits bort.

Anders Björendahl, SPF, informerade om att han fått kommunfullmäktige i Upplands Väsby att skriva till landstinget och påtala att vi vill ha närakut på Löwenströmska. Anders har även kontaktat Swedavias VD i samma ärende.

Vecka 28-30 hålls det IT-utbildning för seniorer, två grupper både för- och eftermiddag. Liksom förra året är det sommarjobbande gymnasiestuderande som är handledare.

Ett seminarium om demenssjukdomar planeras till hösten i Upplands Väsby.

/Torsten Hemph