KPR 2017

Sammanfattning av arbetet i KPR under 2017