Årsmöte 2021

Årsmötet har nu hållits den 13 september i matsalen i Messingenhuset