Kursinbjudan från SPF Seniorerna

Seniorer mittemellan två val

Tuffa krav, starka röster och så engagerade seniorer!

SPF Seniorernas intressepolitiska kurs: Seniorer mittemellan två val

I höst är vi precis mittemellan två val. Förra valet till kommuner, regioner och riksdagen var 2018. Nästa allmänna val sker i september 2022. Nu bjuder vi in till seminariet Seniorer mittemellan två val för att tillsammans arbeta för att förbättra äldres levnadsvillkor och delta i samhällsdebatten.

Syftet är att väcka intresse för opinionsbildning och öka kunskapen om påverkan så att engagemanget i vårt stora förbund når fler. SPF Seniorerna är seniorers röst och vi ska fortsätta bidra till att förändra seniorers vardag till det bättre, även för de som inte själva har möjlighet att höja sin röst.

Seminariet berör hur man kan gå tillväga för att arbeta politiskt lokalt och regionalt. Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, föreläser på temat "Vård och omsorg i skuggan av pandemin". Seminariet vänder sig till alla medlemmar och kräver inga förkunskaper.

Datum & tid
Onsdag 21 oktober kl. 10.00–13.00 (som längst) inklusive pauser.

Digitalt seminarium
Med anledning av den pågående pandemin genomförs seminariet digitalt, dvs via en direkt webbsändning, på plattformen Zoom. Tillgång till dator, läsplatta eller en mobiltelefon är därför nödvändigt.
Vi erbjuder ett tillfälle att testa Zoom måndag den 19 oktober för deltagare på seminariet.

Medverkande:
Martin Engman, samhällspolitisk chef
Gösta Bucht, sakkunnig i vård och omsorg
Åsa Österberg, utbildningsansvarig
Marie Olofsson, kanslikoordinator

Anmälan
Sista dag för anmälan: fredag 9 oktober 2020. Anmälan görs till marie.olofsson@spfseniorerna.se  Telefon: 08–692 32 65

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. Först till kvarn – får först mala. Samtidigt med bekräftelse på att du kommit med, får du en länk samt lathund till Zoom.

Varmt välkommen med din anmälan!