Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 hölls den 24 februari i matsalen i Messingen.
Dagens möte inleddes först med skönsång av Nina Lizell i scenrummet.

Årsmötet inleddes med en parentation över de 28 medlemmar som avlidit under 2019. Annemarie Karsvik läste Drömd utflykt av Bo Setterlind och sedan följde en tyst minut.

Till ordförande för årsmötet valdes Christer Ridström och som sekreterare Lena Fischbach.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. Resultaträkningen visar ett överskott på 14 830 kr, på en omslutning av 579 440 kr. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket också årsmötet beslutade,

Budgeten för 2020 godkändes, och medlemsavgiften för 2021 höjs till 270 kr.

Ulf Grufman omvaldes som ordförande på 1 år.

Övriga val av ledamöter: Siv Rosenqvist, Torsten Hemph och Annikka Genberg på 2 år, Inga-Lill Runermark på 1 år. Anna-Karin Pommer valdes som ersättare på 1 år. Vid förra årsmötet valdes Lars Östman, Lena Fischbach, Gunnevi Norgren och Britt Söderlund på 2 år.

Revisorerna Margareta Allard och Lennart Svensson omvaldes på 1 år vardera, liksom revisorsersättarna Birgitta Öberg och Lisbeth Jerkeus.

Även valberedningen omvaldes; Anders Björendahl, sammankallande, Solweig Flemmer och Marwin Höglöv.

Årsmötesprotokollet finns att läsa här