Vi promenerar även i augusti

Juli månads promenader upprepas även i augusti