Kommunal stödlinje startar

Från och med idag den 1 april finns en stödlinje för personer från 65 år och äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Välkommen att kontakta stödlinjen telefonnummer är 08-590 977 77,
telefontid är 9-13 måndag-fredag.

Känner du dig orolig, ensam eller har frågor om Coronaepidemin?
Behöver du någon att prata med i rådande situation?

För inköp kommer Frivilliga resursgruppen att hjälpa till.
Frivilliga resursgruppens uppgifter är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

Personen som ringer hamnar hos Väsby Direkt men kopplas till den person som för dagen tjänstgör. De som svarar är socionomer som har tystnadsplikt.

Annonsering kommer ske i lokaltidningarna och kommunens hemsida.