Månadsmötet 3 september

Månadsmöte med Annika Hagström, 8 politiska ledare i Väsby och 190 medlemmar som gäster.

  • Annika Hagström
  • Annika Hagström

Gästtalare var journalisten Annika Hagström

som på ett intressant sätt berättade om "Möte med människor bakom rubrikerna", t.ex. Evert Taube, Agda Rössel, Tant Gunda, som var Annikas sommarmamma och inte minst hennes egen mamma.

Utfrågning av Väsbys politiker

Anders Björendahl var sedan moderator för utfrågning av representanter för 8 av partierna i kommunfullmäktige. De fick svara dels på frågan om hur de såg på frågan om Seniorernas Hus, där alla numera är positiva, dels på frågan om kulturutbudet för oss äldre och speciellt att åter få Bio till Upplands Väsby, där svaren var lite mer blandade och så var svaren även på frågan om boende för äldre.