Nytt styre i Upplands Väsby

"Väsbyalliansen", dvs de politiska partierna M, VB, KD, L och C, meddelade den 10/10 att de avser att tillsammans styra Upplands Väsby under de kommande 4 åren.

Partierna har tagit fram en gemensam politisk plattform för arbetet under mandatperioden. Några punkter berör specifikt årsrika innevånare i kommunen :

Låta bygga fler omsorgsbostäder
För att säkerställa behovet av framtida platser inom omsorgerna ska vi planera för uppförande av fler boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Mellanboende
Vi vill låta skapa mellanboende för seniorer som vill ha tillsyn och gemenskap istället för vård.

Aktivitetslokal för seniorer – "Seniorernas hus"
Pensionärsföreningarna i Väsby har i många år har efterfrågat ett "Seniorernas hus". Nu påbörjar vi tillsammans med föreningarna arbetet med att skapa denna öppna mötesplats för alla seniorer.