KPR - Upplands Väsbys kommunala pensionärsråd

Information från KPR:s sammanträde den 31 maj 2018

  • Det blir fler vallokaler i höst, eftersom Väsbys invånarantal växer. Vissa innevånare kommer att få gå till en ny vallokal, så läs vad som står på röstkortet när det kommer!

  • Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstrateger presenterade vad de gör för Väsbys äldre. SPF vill att de gör mer!
    Den 1/9 blir det "seniordisco" i Messingenhuset, 50+

  • Under våren har det varit skriverier i lokaltidningarna om att kommunen tar ut avgifter för transport till bårhus och för förvaring på bårhus, för de som bor i särskilt boende. Socialchefen, Barbro Johansson, meddelade att dessa avgifter numera tagits bort.

  • Anders Björendahl, SPF, informerade om att han fått kommunfullmäktige i Upplands Väsby att skriva till landstinget och påtala att vi vill ha närakut på Löwenströmska. Anders har även kontaktat Swedavias VD i samma ärende.

  • Vecka 28-30 hålls det IT-utbildning för seniorer, två grupper både för- och eftermiddag. Liksom förra året är det sommarjobbande gymnasiestuderande som är handledare.

  • Ett seminarium om demenssjukdomar planeras till hösten i Upplands Väsby.

/Torsten Hemph

  SPF representeras i KPR av Ulf Grufman, Anders Björendahl, Nils Rydén och     Kerstin Sjölander. Torsten Hemph sitter också i KPR, som representant för   Liberalerna.