Blogg för oss

Vi äldre är en resurs - en blogg för oss!

  • från Restpost till Resurs

En omvälvande förändring pågår i Sverige och i vår omvärld; vi
lever längre och friskare liv och muskelsamhället går över i ett
kunskaps och service samhälle. Ett samhälle där vi äldre kan skapa
oss en ny och viktig roll, från att varit en restpost till att bli en
värdefull resurs.

Denna blogg inbjuder till en diskussion om hur vi kan ta tillvara de
möjligheter som ett längre och friskare liv ger oss. Hur vi kan skapa
livskvalitet och fortsätta vara engagerade i arbetsliv och samhälle
och hur vi kan bidra till en ny syn på vård och omsorg om äldre.

Klicka här för att komma till bloggen