150 deltagare i årsmötet

Torsten Hemph, Inga-Lill Runermark och Anna-Karin Pommer utsågs som väntat till nya styrelseledamöter när SPF i Väsby höll årsmöte den 26 februari i Messingen. Ulf Grufman omvaldes som ordförande på ett år och Christina Hansson, Siv Rosenqvist och Birgitta Högelin omvaldes som styrelseledamöter.
Kenne Svensson och Lars Östman kvarstår i styrelsen. De valdes på två år vid årsmötet 2017.
Även valberedningen, Lars Hansson, Anders Björendahl och Solweig Flemmer fick förnyat förtroende.
Runt 150 medlemmars deltog i årsmötet. Sångerskan Annica Risberg och pianisten Sven Idar stod för uppskattad underhållning.
Nästa medlemsmöte äger rum den 26 mars, då förre rikspolischefen och landshövdingen Björn Eriksson medverkar. Det blir dessutom utfrågning av kommunens ledande centerpolitiker, Ann-Christin Frickner.