Tre nya i styrelsen

Handlingarna till föreningens årsmöte i Messingen den 26 februari finns nu utlagda på hemsidan. Du hittar dem under fliken "Årsmöte 2018" i den blå raden längst upp till höger på startsidan.

Tre nya styrelseledamöter ska väljas vid årsmötet. Börje Karlsson och Marwin Höglöv lämnar styrelsen och Monica Westberg avgick redan förra året. Valberedningen föreslår att Inga-Lill Runermark, Torsten Hemph och Anna-Karin Pommer blir nya ledamöter.
Av verksamhetsberättelsen för 2017 framgår att föreningens månadsmöten samlade totalt 1 513 deltagare. Högsta besökssiffran, 229 personer, noterades i januari, då Mattias Enn stod för underhållningen. Jultallriken i december, då Bodil Andersdotter medverkade med sång, lockade 202 medlemmar.
Föreningens egen teatergrupp Kulpåsen drog en publik på296 personer till sin föreställning i Messingen i april. Julshowen Bjällerklang, med humorgruppen Musik och Allvar, samlade lika många till sin revy i november.
Föreningens programkommitté ordnade också ett 20-tal olika studiebesök med sammanlagt närmare 650 deltagare.
Resekommittén arrangerade under året åtta resor, bland annat en till Italien och en till Spanien.
Friskvården har också engagerat många medlemmar, bland annat i mattcurling, promenader, bangolf, bordtennis och golf. Det årliga Seniorloppet i Runby lockade ett 50-tal personer.