Inget "dagis" för äldre

  • SPF och PRO ordnar många aktiviteter för äldre, menar social- och äldrenämnden. Här pågår mattcurling.

Det blir inget "pensionärsdagis" i Upplands Väsby. Kommunfullmäktige har under hösten avslagit ett medborgarförslag med önskemål om en lokal, där pensionärer kan träffas och umgås, snickra, väva, spela kort och låna böcker. Förslagsställaren, en privatperson i Väsby, menade att det är alldeles för många pensionärer som bara sitter hemma och "tynar bort".
Social- och äldrenämnden påpekade i sitt yttrande över förslaget att det redan finns ett stort utbud av aktiviteter för äldre i Väsby. ABF och Medborgarskolan erbjuder kurser, här finns träffpunkterna Rubinen i centrum och Kupan hos Röda korset. Dessutom har pensionärsorganisationerna PRO och SPF ett rikt utbud av resor och kulturella och hälsoinriktade aktiviteter, konstaterade social- och äldrenämnden. Kommunen har också byggt upp ett utomhusgym i Suseboparken, som även äldre kan utnyttja.