55 seniorer dansade i Messingen

55 personer deltog i SPF-dansen i scenrummet på Messingen den 6 oktober. Stämningen var hög och musiken, som Janne Martins fyramannaorkester stod för, mycket bra, men det hade behövts fler danspar för att evenemanget skulle gå ihop ekonomiskt, uppger Arne Jakobsson, som tillsammans med Peo Bergman och Solweig Flemmer stod som ansvariga från SPF:s sida. Svenska Österbottningarna var medarrangörer, men de allra flesta som deltog i dansen kom från SPF i Väsby.
Arne, Solweig och Peo ska nu utvärdera SPF:s danstillställningar och bestämma om det blir någon fortsättning eller inte.
-Det behövs åtminstone 60 deltagare varje gång, men personligen tycker jag trots allt att vi ska fortsätta, säger Arne och berättar att det nu ska läggas in ett nytt och dansvänligare parkettgolv i scenrummet. Det kanske kan locka fler besökare.
Deltagarna betalar 100 kronor i inträde, men det räckte inte den här gången för att täcka kostnaderna för orkester och hyra av scenrummet. Förtäring får man medföra själv.