Rosén angrep pensionssystemet

Vänsterpartiets kommunalråd i Väsby, Anders Rosén, gick till skarp attack mot dagens pensionssystem när han den 13 november frågades ut vid SPF:s medlemsmöte i Messingen.

  • 135 SPF-seniorer lyssnade till Anders Rosén (V) i Messingen.
  • 135 SPF-seniorer lyssnade till Anders Rosén (V) i Messingen.

Pensionssystemet skapades genom en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna 1994. Vänsterpartiet deltog inte i förhandlingarna.
-Systemet är dåligt och behöver göras om. Det missgynnar stora grupper, inte minst kvinnor, och vi ser i dag allt fler fattigpensionärer, sade Rosén.
Enligt Rosén är de äldre en "viktig resurs" i samhället och har erfarenheter som "vi vill ta till vara". Pensionärerna är emellertid ingen homogen grupp, ekonomiska villkor mellan dem är stora, underströk han.
SPF har länge önskat att kommunen ska tillsätta en äldreombudsman. Det behövs knappast, ansåg Rosén. De funktioner en ombudsman skulle fylla finns redan i kommunen, bland annat i form av anhörigstöd, sade han.
Rosén fick också, precis som de tidigare gruppledare som besökt SPF:s medlemsmöten, frågor om en träffpunkt för äldre, ett Seniorernas hus.
-Det har varit en följetong, men problemet är att pensionärsorganisationerna i kommunen inte är överens utan drar åt olika håll, menade Rosén, som ser Rubinen som en bra träffpunkt och anser det viktigt att hålla rimliga hyror för sammankomster i Messingen.
Från publiken ställdes frågor om varför det anlagts så många cykelbanor i Väsby och varför det är så ont om parkeringsplatser. Rosén påpekade att infartsparkeringarna kommer att avgiftsbeläggas, vilket ska frigöra p-platser, och att nya p-däck och p-hus planeras i Väsby Entré, det nya stationsområdet.
Rosén sade sig vara positiv till fler äldre i politiken, men framhöll att det i regel är svårare att rekrytera unga till politiska uppdrag.
Före utfrågningen av Anders Rosén berättade Tero Lehtonen om den omfattande verksamhet som seconhandbutiken Skopan bedriver. Skopan har sedan starten 2004 dragit in närmare 70 miljoner kr till det hjälparbete man har organiserat på olika platser jorden runt. Lehtonen skildrade med hjälp av bilder den barnhems- och utbildningsverksamhet som Skopan står för i det underutvecklade Nepal. En ung nepalesiska, på tillfälligt besök i Väsby, bjöd publiken på en elegant dans.
135 seniorer besökte medlemsmötet.
Vid medlemsmötet den 19 december kommer Roland Storm från det lokala partiet Väsbys bästa att frågas ut. Då serveras också en jultallrik för 80 kr. Föranmälan krävs.