92 procent nöjda med hemtjänsten

92 procent av brukarna, eller kunderna, är nöjda med den hemtjänst de får i Upplands Väsby. På äldreboendena i kommunen är 82 procent nöjda. Det framgår av den brukarundersökning som Socialstyrelsen gjorde under 2016 och som nu redovisats i KPR, Kommunala pensionärsrådet.
Andelen nöjda är litet högre än i motsvarande undersökning 2015, och när det gäller hemtjänsten är siffran högre än i länet som helhet.
Framför allt är brukarna nöjda med bemötandet från personalen. Inom hemtjänsten är siffran osannolika 99 procent och på äldreboendena 92 procent. Det är dock något färre som "känner förtroende" för personalen, på äldreboendena är det 81 procent.
Det man är missnöjd med på äldreboendena är maten och möjligheterna att komma utomhus. Bara 62 procent tycker maten smakar bra och endast 58 procent av de boende får vara utomhus så mycket de önskar.
Fem av äldreboendena i kommunen har deltagit i enkätundersökningen och skillnaderna mellan dem är stora. Mest nöjda är de boende på privata Edsby slott och Lavendelgården i centrum. Störst är missnöjet på kommunala Speldosan i Smedby med 23 lägenheter.
På Lavendelgården säger sig samtliga svarande vara nöjda med bemötandet från personalen, men bara 13 procent tycker det är trivsamt utomhus runt boendet. På Edsby slott är 74 procent nöjda med utemiljön och 78 procent tycker maten smakar bra. På Speldosan är det bara 17 procent som ger maten godkänt.
Gemensamt för boendena är att männen gillar maten mer än vad kvinnorna gör.
Mest nöjda med de aktiviteter som ordnas är de boende på Edsby slott och kommunala Brobacken, som är kommunens största äldreboende med 76 lägenheter belägna vid Messingen. Sammantaget är 83 procent nöjda på det nybyggda Brobacken, vilket ligger i nivå med genomsnittet för hela riket.
SPF:s sakkunniga företrädare i Väsby har tidigare riktat kritik mot Socialstyrelsens enkätundersökningar eftersom bortfallet är stort och anhöriga ofta hjälper till med svaren. På de fem äldreboendena har 109 personer medverkat, vilket är drygt hälften av alla boende. 301 brukare av hemtjänst har svarat, 65 procent av samtliga.